De stamgroepouder

De stamgroepouder is een vader of moeder die contactpersoon is voor ouders van een stamgroep. Tevens assisteert de stamgroepouder bij groepsactiviteiten zoals de organisatie van de verjaardag van de stamgroepleider of bij het Paasontbijt. De stamgroepouder doet dit werk in principe voor twee jaar. Jaarlijks wordt vastgesteld wie de stamgroepouders zijn.

Voor het schooljaar 2015-2016 zijn dit de volgende ouders:
Goudknopje:
Fluitekruid:
Zonneroosje:
Rozenkransje:
Distel:
Egelskop:
Bereoor:
Stekelnoot: