Organisatie

De betrokkenheid van de ouders
Op de Morgenster hechten we veel waarde aan betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het onderwijs van hun kind(eren). In de praktijk blijkt, dat belangstelling van ouders voor wat op school gebeurt een positieve invloed heeft op de ontwikkeling en prestaties van het kind. Op onze school wordt geprobeerd de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het schoolleven zo veel mogelijk te stimuleren.

Ouderactiviteiten
De ouders/verzorgers van de leerlingen van de Morgenster zetten zich op tal van manieren in voor de school:
zij helpen enthousiast mee bij het verzorgen van leerprojecten, sportevenementen, vieringen, excursies, verjaardagen van de stamgroepleiders, de slotviering, de diverse schoolkampen, de bibliotheek, de schooltuin etc.
zij helpen mee bij het leesonderwijs.
ouders/verzorgers hebben zitting in het bestuur, de schoolcommissie, de medezeggenschapsraad en de ouderraad.
zij dragen bij aan de verzorging van de school.