Techniek op school

Techniekonderwijs wordt al meerder jaren gegeven op de Morgenster.  In de grote zaal staan drie techniektorens: voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Deze hebben we gewonnen op het Landelijke Techniek Toernooi. Om de week werken de kinderen onder begeleiding van hun eigen leerkracht aan de opdrachten uit de techniektoren. In hun mapje zien de kinderen welke opdracht ze gaan doen. Ze nemen de doos mee die bij de opdracht hoort en gaan aan de slag met bijvoorbeeld tandpasta maken, metselen en proefjes over energie.
In het Morgenster laboratorium werken de kinderen onder begeleiding aan opdrachten. Dit “lab” is er sinds februari 2011. Hier worden chemische proeven gedaan, natuurlijk met witte jassen aan en veiligheidsbrillen op! 
Naast de technieklessen hebben we 1 keer per jaar een groots Techniekproject. Tijdens dit project bereiden de kinderen zich voor op het Landelijke Techniek Toernooi.Sinds 2005 staat onderwijs in wetenschap en techniek hoog op de agenda van de Chr. Jenaplanbasisschool De Morgenster in Geldermalsen. Dat het techniekonderwijs op de Morgenster volop in ontwikkeling is, blijkt uit het feit dat de school is uitgekozen (door platform Bèta Techniek) als één van de tien vindplaatsen voor Techniek en Wetenschap in Gelderland. Vindplaatsen zijn scholen in het basisonderwijs waar talenten van alle kinderen met, en in de context van, wetenschap en techniek worden bevorderd. Er is dus in de letterlijke zin iets te vinden. Andere basisscholen, universiteiten, ouders, pabo's en onderzoeksorganisaties kunnen hiermee hun voordeel doen. Met regelmaat worden belangstellende groepen rondgeleid op school om praktijklessen van dichtbij mee te maken. De vindplaats is ook een onderdeel van TalentenKracht, een onderzoekprogramma van zeven universiteiten. In dit programma wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van talent bij jonge kinderen op het gebied van wetenschap en techniek. Op een bijeenkomst van Talentenkracht heeft de Morgenster een presentatie gegeven over een uniek project. Leerlingen van de plusklas bouwden zelf een 3D-printer (Ultimaker). Hiervan is een film gemaakt door Raapwerk, een jong mediaproductiebedrijf uit Geldermalsen. Voor meer informatie zie ook de website van dit bijzondere project: www.3dabc.nl.
De Morgenster wil het ontdekkend leren en spelen ook buiten de schoolmuren voortzetten.