Alant

De Morgenster heeft sinds het schooljaar 2008-2009 een plusklas voor kinderen van de groepen 5 t/m 8. De plusklas draagt de naam Alant. De klassieke schrijvers (Plinius de Oudere en Dioscorides) waren al op de hoogte van de werking van dit kindvriendelijke geneeskruid. Deze familie van de Morgenster is veelzijdig!
Het programma
Een plusklas (ook wel verrijkingsklas genoemd) is een speciale groep voor hoogbegaafde kinderen.
Het ochtendprogramma is van 10.30 tot 11.45 uur.
Zestien leerlingen gaan dan aan de slag met vormen van spel.
Belangrijke elementen zijn: omgaan met ontwikkelingsgelijken, leren organiseren, presenteren en leiding nemen.
Het middagprogramma is van 12:45 tot 15.00 uur.
Dan is er plek voor twaalf leerlingen. Met deze kleinere groep zijn we veel bezig met projecten, groepsprojecten bijvoorbeeld het 3D-printing project, techniek, leren leren, agenda gebruik, andere talen, kunst, sterrenkunde, constructiematerialen, etc. 

De materialen
Naast doelgericht schoolbeleid, deskundigheid en affiniteit van de leerkracht met de doelgroep zijn ook materialen, die ingezet worden voor het werken met hoogbegaafde kinderen bepalend voor motivatie en leerresultaten.
Materialen waar de Alant gebruik van maakt, hebben de volgende eigenschappen:
* ze sluiten aan bij verschillende ontwikkelingsgebieden: 
sociaal-emotioneel (bijv. filosofie, sociale vaardigheden), cognitief (bijv. ruimte, geschiedenis, natuur en techniek, het weer, wiskunde, voeding, milieu en gezondheid), creatief (bijv. muziek, kunst en beeldende vorming)
* ze zijn uitdagend (in gebruik en originaliteit)
* ze zijn afwisselend in moeilijkheidsgraad
Veel materialen zijn goed te integreren in de eigen stamgroepssituatie.

Voor meer informatie over onze Plusklas:

Voor meer informatie over ons 3D-printing project: 

En meer:
- Artikel in tijdschrift Talent (over hoogbegaafde kinderen)
- Trendwatcher tussen ICT enOnderwijs: