Levendig schoolplein

In november 2012 is de aftrap gegeven voor de realisatie van het Levendig Schoolplein: een groene, natuurlijke omgeving waarin kinderen kunnen spelen, leren, ontdekken en ontspannen. Zo is er voor iedere groep een moestuinbak, is er een wilgentunnel met wilgenhutjes op een grasveld. Komend jaar zal er gewerkt worden aan het realiseren van een techniekhoek, een waterloop, het ontdekbos met de klimtoren en een mozaïekbank.
Samen met ouders, stamgroepleiders, kinderen en de begeleiders van Het Wilde Land wordt er op zaterdagen gewerkt op de Schop in de grond dagen.
Voor meer informatie over het Levendig Schoolplein kunt u terecht op de speciale website http://www.levendigschoolplein.nl
De site is ook te benaderen via de "oogjes" rechts op deze site.