Kinderopvang

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Op de Morgenster is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11.45 en 12.45 uur gelegenheid om over te blijven op school. Het overblijven moet zo geregeld zijn dat kinderen ook daadwerkelijk kunnen ontspannen. Het is vrije tijd van de kinderen. Uiteraard gaat dat niet zonder structuur en regels, maar wij proberen deze zoveel mogelijk, in overleg met alle betrokkenen, af te stemmen op wat de kinderen prettig vinden.
Om de kwaliteit te bevorderen biedt de school de overblijfkrachten ieder jaar de gelegenheid om een cursus te volgen. 

Er kan gekozen worden voor vaste overblijfmomenten per schooljaar en op incidentele basis.
Voor het schooljaar 2016-2017 zijn de tarieven als volgt:
1 dag per week € 55.00
2 dagen per week € 75.00
3 dagen per week € 90.00
4 dagen per week € 105.00

Incidenteel overblijven is ook mogelijk. Het kind betaalt per keer € 2.00 voor het overblijven.

Opgeven voor de TSO kan via het opgaveformulier

Buiten Schoolse Opvang (BSO)

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar is er voor- en naschoolse opvang door Kinderopvang Rivierenland BV. Deze opvang, de Tovertuin genoemd, vindt plaats in twee lokalen van onze school en is voor alle kinderen van de Sterrenbogerd.

Hiervoor kunt u ook terecht op de site http://www.krbv.nl

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke is aangesloten bij Brede School de Sterrenbogerd. 
Olleke Bolleke is een peuterspeelzaal voor peuters van 2 tot 4 jaar in Geldermalsen met uitgebreide openingstijden. Olleke Bolleke is geopend van maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 12:00 uur. 
Voor meer informatie kunt u terecht op de site http://www.peuterspeelzaalollekebolleke.nl