Groepen

Door het werken met verschillende jaargroepen in één stamgroep  bevorderen we de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de kinderen: een jonger kind kan leren van een ouder kind. Het oudere kind leert zich verantwoordelijk voelen voor het jongere kind. Pedagogische en didactische (leer)aspecten worden op deze wijze in één keer aangeboden. In de stamgroep ervaart het kind een vertrouwde situatie; lijkend op dat van in een gezin met broertjes en zusjes.
Op de Morgenster hebben alle stamgroepen een plantennaam, zoals de Morgenster ook een plant is.
We kennen de volgende stamgroepen:
Onderbouw
Tot de kerstvakantie 
Goudknopje, groep 1 en 2 Marijn Zondag en Joke Kant
Na de kerstvakantie
Goudknopje, groep 1 en 2 Marijn Zondag en Anneke Bouwens
Fluitekruid, groep 1 en 2 Joke Kant en vacature
Middenbouw
Zonneroosje, groep 3, 4, 5 Hanneke Roos en Sharon den Hartog
Rozenkransje, groep 3, 4, 5 Renate Olthof en Hanneke Kramer
Distel, groep 3, 4, 5 Gerda Lijnema en Petra van Zandwijk
Bovenbouw
Egelskop, groep 6, 7, 8 Hanna Geraerts Elles van den Anker
Bereoor, groep 6, 7, 8 Koen Keuper en Hanna Geraerts
Stekelnoot, groep 6, 7, 8 Sanne de Jong en Petra van Zandwijk