Dramatische expressie

Eén keer in de twee weken geeft een vakleerkracht, Tessy Jansen, drama-lessen aan de stamgroepen. 
Tessy speelt in op situaties die in de klas actueel zijn, stimuleert de samenwerking, het samen spelen en fantasie. Hierbij wordt mede gebruik gemaakt van de methode Kinderen en hun sociale Talenten en Moet je doen. Ook werkt zij mee aan de voorbereiding en uitvoering van de kerst en paasviering.
Naast algemene "drama-lessen” worden er, indien noodzakelijk, individuele lessen gegeven op het gebied van weerbaarheid en sociaal-emotionele vorming. Vooraf worden kinderen voor deze training gescreend. De vakleerkracht leert de kinderen om te werken aan hun houding, taalgebruik, uitstraling e.d. teneinde hun vaardigheden in het omgaan met anderen te verbeteren. Deze training bestaat uit een sessie van ongeveer 6 lessen van 30 min. Na afloop worden de resultaten met de betrokkenen geëvalueerd.