BASISSCHOOL DE MORGENSTER

De Morgenster is een Christelijke Jenaplan basisschool aan de oostzijde van Geldermalsen. Naast een wijkfunctie heeft de Morgenster ook een regiofunctie. Vanwege de identiteit van de school zitten ook kinderen uit bijvoorbeeld Tiel, Meteren en Tricht op onze school.

Met de kinderen, de stamgroepleiders en de ouders willen wij vorm en inhoud geven aan gesprek, spel, werk en viering. De stamgroepen, de weekvieringen, de kringmomenten en de dag- en weektaken zijn kenmerkend voor onze vorm van onderwijs. De school is volop in beweging!

Iedereen is hartelijk welkom op onze school.
Kom gerust eens langs en maak vrijblijvend kennis.

Vriendelijke groeten,

Annemiek Hoogeveen
Directeur Morgenster